Meta-taggarna är någon format av kodning som läggs innanför Head-taggarna inom en HTML-sida. Meta-taggar är främst en Duglig förfaringssätt därför att kontrollera vilken Upplysning såsom Google eventuellt visar Ifall sajten. Själv använder ordet ganska i och med Google istället kan selektera att Låt en mer relevant fraktion textinneh… Read More